Projekter

I CIP Fonden arbejder vi med tre projekttemaer - landbrug/fødevarer, data og digitalisering samt infrastruktur – hvor vi identificerer udfordringer og behov for strukturel transition og skaber grundlaget for politiske beslutninger.

Projekterne bliver besluttet af bestyrelsen og organiseret omkring et Advisory Board, som skal give inspiration og kvalitetssikre arbejdet. Vi vil desuden arrangere en række eksterne høringen og seminarer i forbindelse med de enkelte projekter, hvor fondens medlemmer også kan spille en aktiv rolle.

Fælles for de projekter, vi udvikler i CIP Fonden er, at de tager afsæt i Danmarks styrkepositioner og har et reduktionspotentiale for det danske samfund. Vores ambition er derfor at udvikle og igangsætte bæredygtige samfundsprojekter, som kan give Danmark en teknologisk førerposition og et eksportpotentiale.

Alle projekter i CIP Fonden består af faglige analyser, regulativ kortlægning samt konkrete finansierings- og implementeringsforslag.

a lighthouse is being rolled over by a sand dune

Vores projekter

Havnebillede (måske)

Danmarks havnekapacitet i lyset af udbygningsplaner og målsætninger for havvind

CIP Fonden.infrastruktur

Roadmap for en dansk brintinfrastruktur til fremtiden

_biokul

CO2-lagring i landbruget med biokul

Langt hen ad vejen har vi allerede de teknologier, der skal til for at afværge klimakatastrofen. Men vi har brug for et større fokus på storskala og på at få sat tempoet gevaldigt op. Min forventning til CIP Fonden er, at fonden med sit fokus på teknologi og langsigtet tænkning bidrager til, at vi som samfund får taget nogle kvantespring i den grønne omstilling.

Henrik Stiesdal
Stiesdal