Organisering

CIP Fonden er stiftet af seniorpartnerne i Copenhagen Infrastructure Partners. Stifterne har garanteret fondens økonomiske sikkerhed i en periode på seks år, så de projekter, der bliver igangsat i CIP Fonden, kan gennemføres.

I CIP Fonden er vi uafhængige af politiske og kommercielle interesser.

CIP Fondens bestyrelse

CIP Fonden ledes af en bestyrelse, hvor et flertal består af uafhængige, anerkendte personer. Aktuelt består bestyrelsen af Torben Möger Pedersen (formand), Anders Eldrup, Anne Arhnung, Eva Berneke samt Christina Grumstrup Sørensen og Jakob Baruël fra Copenhagen Infrastructure Partners (CIP).

Torben Möger Pedersen

Formand

Anders Eldrup

Uafhængigt bestyrelsesmedlem

Anne Arhnung

Uafhængigt bestyrelsesmedlem

Eva Berneke

Uafhængigt bestyrelsesmedlem

Christina Grumstrup Sørensen

Copenhagen Infrastructure Partners

Jakob Barüel

Copenhagen Infrastructure Partners

Det er den siddende bestyrelses opgave at beslutte, hvilke projekter, der igangsættes og hvordan de finansieres. Samtidig er det bestyrelsens ansvar at sikre, at CIP Fondens uafhængighed af politiske og kommercielle interesser efterleves i alle henseender.

Sekretariat

Sekretariatet står for den daglige ledelse af CIP Fonden og for fremdriften i fondens arbejde. Ledende partner, Charlotte B. Jepsen udgør den daglige ledelse af CIP Fonden.

Charlotte B. Jepsen

Ledende partner

Charlotte har ledelseserfaring fra både direktioner og bestyrelser, senest som adm. direktør for FSR – danske revisorer.

Charlotte har arbejdet med de store samfundsdagsordener i krydsfeltet mellem det politiske og kommercielle med fokus på relationsopbygning, dialog og resultater. Samtidig har hun erfaring fra det politiske system fra Christiansborg og Slotsholmen.

Charlotte har arbejdet bredt med bæredygtighedsdagsordenen med fokus på klima og NetZero, regulering, rapportering og verificering af ESG-data.

Charlotte er CIP fondens ledende parter og kan træffes på

Helle Osmer Clausen

Program Director

Helle har omfattende erfaring med analyser og koncept- og politikudvikling fra centraladministrationen med chefansvar for bl.a. samfundsøkonomi, digitalisering og grøn omstilling og for en række offentlig-private samarbejder, eksempelvis Klimapartnerskaberne.

Med en makroøkonomisk tilgang har Helle fokus på strukturelle ændringer og hvor rammevilkår og brug af ny teknologi understøtter samfundsudviklingen og herunder klimadagsordenen.

Løsninger findes i en bred samarbejdsflade på tværs af aktører, og i CIP Fonden arbejder Helle bl.a. med CO2-lagring i landbruget og fremtidens energiformer. Hun træffes på

Helga Grønnegaard

Project Manager

Helgas erfaringer spænder fra national politik- og strategiudvikling til udvikling og gennemførelse af komplekse, lokale arealprojekter.

Helga har mere end 20 års erfaring fra Miljøministeriet og fra filantropisk fondsarbejde. I krydsfeltet mellem land- og fødevareproduktion, vedvarende energianlæg, biodiversitet og miljø har Helga erfaring med afprøvning og udvikling af nye paradigmer for synergiskabende sektorsamarbejde om opfyldelsen af mange samtidige samfundsmål i Danmarks sparsomme arealer – med afsæt i internationalt anerkendt og tværforskningsfaglig metodeudvikling.

I CIP Fonden arbejder Helga bl.a. med fondens nyhedsbreve og medlemspleje samt udvikling af klimaprojekter inden for landbrug og fødevarer og træffes på

Lukas Ramsøe

Project Manager

Lukas har med en fortid på Christiansborg en bred politisk indsigt og erfaring med interessenthåndtering, forhandling, politikudvikling, kommunikation og ledelse.

Med fokus på interessentinddragelse og positionering har Lukas arbejdet intensivt med en bred række af problemstillinger indenfor bl.a. klima- energi- og forsyningspolitikken.

I CIP Fonden arbejder Lukas bl.a. med fremtidens energiinfrastruktur og kan træffes på

Maria Lagoni Andersen

Analyst

Maria studerer Økonomi ved Københavns Universitet.

I CIP Fonden arbejder Maria bl.a. med projektudvikling, analyser, dataunderstøttelse og præsentationer af fondens projekter. Dertil kommer udarbejdelse af artikler til Fondens nyhedsbrev og vedligeholdelse af medlemssystemet. Maria kan kontaktes på .

Casper Øhlers

Casper Øhlers

Analyst

Casper studerer International Business and Politics ved Copenhagen Business School.

I CIP Fonden arbejder Casper med at supportere Fondens projekter om brintinfrastruktur i Danmark og kulstofslagring i landbruget gennem analyser, dataunderstøttelse og præsentationer. Han bidrager desuden med artikler til Fondens nyhedsbrev og vedligeholdelse af medlemssystemet.

Casper har tre års erfaring med kommunikation og processoptimering i den finansielle sektor samt politisk og organisatorisk erfaring fra både interesse- og partipolitik. Han kan træffes på .

Sofie Ulrich Nielsen

Analyst

Sofie studerer Økonomi ved Københavns Universitet.

I CIP Fonden arbejder Sofie med at understøtte udviklingen af de næste store samfundsprojekter indenfor klimamæssig og bæredygtig udvikling. Hun bidrager med projektudvikling, analyser, dataunderstøttelse og præsentationer af Fondens projekter. Dertil kommer udarbejdelse af artikler til Fondens nyhedsbrev og vedligeholdelse af medlemssystemet. Sofie kan kontaktes på .