Organisering

CIP Fonden er stiftet af seniorpartnerne i Copenhagen Infrastructure Partners. Stifterne har garanteret fondens økonomiske sikkerhed i en periode på seks år, så de projekter, der bliver igangsat i CIP Fonden, kan gennemføres.

I CIP Fonden er vi uafhængige af politiske og kommercielle interesser.

CIP Fondens bestyrelse

CIP Fonden ledes af en bestyrelse, hvor et flertal består af uafhængige, anerkendte personer. Aktuelt består bestyrelsen af Torben Möger Pedersen (formand), Anders Eldrup, Anne Arhnung, Eva Berneke samt Christina Grumstrup Sørensen og Jakob Baruël fra Copenhagen Infrastructure Partners (CIP).

Torben Möger Pedersen

Formand

Anders Eldrup

Uafhængigt bestyrelsesmedlem

Anne Arhnung

Uafhængigt bestyrelsesmedlem

Eva Berneke

Uafhængigt bestyrelsesmedlem

Christina Grumstrup Sørensen

Copenhagen Infrastructure Partners

Jakob Barüel

Copenhagen Infrastructure Partners

Det er den siddende bestyrelses opgave at beslutte, hvilke projekter, der igangsættes og hvordan de finansieres. Samtidig er det bestyrelsens ansvar at sikre, at CIP Fondens uafhængighed af politiske og kommercielle interesser efterleves i alle henseender.

Charlotte B. Jepsen

Ledende partner

Charlotte har ledelseserfaring fra både direktioner og bestyrelser, senest som adm. direktør for FSR – danske revisorer.

Charlotte har arbejdet med de store samfundsdagsordener i krydsfeltet mellem det politiske og kommercielle med fokus på relationsopbygning, dialog og resultater. Samtidig har hun erfaring fra det politiske system fra Christiansborg og Slotsholmen.

Charlotte har arbejdet bredt med bæredygtighedsdagsordenen med fokus på klima og NetZero, regulering, rapportering og verificering af ESG-data.

Sekretariat

Sekretariatet står for den daglige ledelse af CIP Fonden og for fremdriften i fondens arbejde. Ledende partner, Charlotte B. Jepsen udgør den daglige ledelse af CIP Fonden.

Sekretariatet består af to senior project managers og en senior fellow:

Gorm Boe Petersen, senior project manager, , tlf. 41199163
Helle Osmer Clausen, senior project manager, , tlf. 51772429
Jens Lundsgaard, senior fellow