Organisering

CIP Fonden er stiftet af seniorpartnerne i Copenhagen Infrastructure Partners. Stifterne har garanteret fondens økonomiske sikkerhed i en periode på seks år, så de projekter, der bliver igangsat i CIP Fonden, kan gennemføres.

I CIP Fonden er vi uafhængige af politiske og kommercielle interesser.

CIP Fondens bestyrelse

CIP Fonden ledes af en bestyrelse, hvor et flertal består af uafhængige, anerkendte personer. Aktuelt består bestyrelsen af Torben Möger Pedersen (formand), Anders Eldrup, Anne Arhnung, Eva Berneke samt Christina Grumstrup Sørensen og Jakob Baruël fra Copenhagen Infrastructure Partners (CIP).

Torben Möger Pedersen

Formand

Anders Eldrup

Uafhængigt bestyrelsesmedlem

Anne Arhnung

Uafhængigt bestyrelsesmedlem

Eva Berneke

Uafhængigt bestyrelsesmedlem

Christina Grumstrup Sørensen

Copenhagen Infrastructure Partners

Jakob Baruël Poulsen

Copenhagen Infrastructure Partners

Det er den siddende bestyrelses opgave at beslutte, hvilke projekter, der igangsættes og hvordan de finansieres. Samtidig er det bestyrelsens ansvar at sikre, at CIP Fondens uafhængighed af politiske og kommercielle interesser efterleves i alle henseender.

CIP Fondens Youth Advisory Board

CIP Fonden har nedsat et permanent Youth Advisory Board, der skal rådgive bestyrelsen i bl.a. hvilke projekter, CIP Fonden skal arbejde med. Youth Advisory Boardet skal ligeledes sikre, at der er et tydeligt næstegenerationsperspektiv i alle CIP Fondens aktiviteter.

Niels Skovgaard

Youth Advisory Board Medlem Formand

Bestyrelsesformand for LandboUngdom
Bestyrelsesmedlem i Landbrug & Fødevarer
Uddannet landmand og statskundskabsstuderer på Aarhus Universitet

Niels repræsenterer 4000 unge i LandboUngdom som genvalgt formand i endnu en to-årig formandsperiode. Han har sat rekord for medlemstallet i organisationen og fører an i debatten om den grønne omstilling af landbruget.

Niels kan kontaktes på

26 85 65 57

Yasemin Yavari

Youth Advisory Board Medlem

Medlem af Ungeklimarådet
Digital Transformation Consultant i Schneider Electric
MSc. Business Administration and Organizational Communication & Minor i Data in Business fra CBS
Youth Advisory Board i Bygherreforeningen
Frivillig i Mino Ung København

Yasemin er som Digital Transformation Consultant hos Schneider Electric med til at drive og lede transformations- og bæredygtigheds projekter i Norden indenfor smarte fabrikker, elektrificering og dekarbonisering i adskillelige industri segmenter. Derudover er hun medlem af Ungeklimarådet.

Markus Fritz Hansen

Youth Advisory Board Medlem

Ansvarlig for partnerskaber og samarbejder i Station
BSc. i Fysisk og Nanoteknologi
Medlem af Akademiet for Social Innovation

Markus er som co-director med til at drive det studenterdrevet innovationshus, Station, på Frederiksberg for over 450 studerende fra 8 forskellige universiteter. Station arbejder med studenterengagement, innovation og iværksætteri.

Carl Emil Lind Christensen

Youth Advisory Board Medlem

Næstformand i DSU
Medlem af Ungeklimarådet
Tidl. formand i Metal Ungdom
Udlært industriteknikker

Carl Emil har som formand for Metal Ungdom ført an i Lærlingeoprøret, der bl.a. vil sikre flere og bedre uddannede lærlinge til den grønne omstilling. Samtidig har han politisk erfaring fra DSU og Ungeklimarådet.

Nima Sophia Tisdall

Youth Advisory Board Medlem

Direktør for Nordic Makers – Backing Ambitious Entrepreneurs
Stifter og fhv. CEO af Blue Lobster
MSc. International Business and Politics fra CBS

Nima er stifter af Blue Lobster. Nima er en rutineret debattør og fik i 2021 en plads på Forbes liste over talenter under 30 år i Europa. Samtidig er hun også medlem af bestyrelsen for GUDP (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram).

Christine Ravn Lund

Youth Advisory Board Medlem

Forkvinde for DUF
Statskundskabsstuderende

Christine repræsenterer som forkvinde i DUF 600.000 børn og unge i hele landet. Hun har indsigt i civilsamfundets handlings- og forandringskraft for klima samt Danmarks internationale ungeengagement for klima, til bl.a. FN.

Oliver Whimster Martinsen

Youth Advisory Board Medlem

Stifter og partner i Climaider
Uddannet fra Københavns Erhversakademi

Oliver har stiftet Climaider, som er et redskab, hvor man kan udregne egen CO2-udledning og købe sig til kompensation for at dække dette.

Caroline Bessermann

Youth Advisory Board Medlem

BSc. International Business and Politics fra CBS
Studerer en master i klimaforandringer på KU

Caroline har været politisk rådgiver i Klimabevægelsen og har desuden en fortid som leder og debattør for Den Grønne Ungdomsbevægelse. Hun er uddannet på CBS og deltager ofte i den offentlige debat.

Lasse Søndergaard Kirkvald

Youth Advisory Board Medlem

Analyst i CIPs Flagship Investment Team
MSc Finance and Accounting, CBS

Lasse er ansat i CIP og arbejder med på transaktioner i Europa. Han studerer en kandidatgrad i Finansiering og Regnskab ved CBS og er medstifter af organisationen ’CBS Renewables’ der bygger bro mellem studerende og virksomheder med vedvarende energikilder som en del af kerneforretningen.

Emma Vase

Youth Advisory Board Medlem

Senior Associate i CIPs Investor Relations & Business Development
MSc. International Marketing Management, CBS

Emma har været PA for medstifter og direktør i Norvolt, som er en europæisk leverandør af høj kvalitets battericeller og batterisystemer. Norvolts mission er at bidrage til den europæiske decarbonisering, gennem udviklingen af ’grønne’ lithium batterier med minimal C02 aftryk.

Fredrik Clement

Youth Advisory Board Medlem

Associate i CIPs Advanced Bioenergy Investment Team
MSc Finance and Accounting, CBS

Fredrik har været med-organisator i CBS Case Club, som arbejder for at skabe case baseret træningsmuligheder for ambitiøse studerende på CBS. Han har derudover været mentor for nogle af de studerende, der har meldt sig til CBS Case Academy.

CIP Fondens Senior Fellows

CIP Fonden har tre Senior Fellows tilknyttet, som rådgiver fonden i både projektudvælgelse og projektudvikling.

Jens Lundsgaard

Senior Fellow

Sigurd Næss-Schmidt

Senior Fellow

Brian Vad Mathiesen

Senior Fellow

Sekretariat

Sekretariatet står for den daglige ledelse af CIP Fonden og for fremdriften i fondens arbejde. Ledende partner, Charlotte B. Jepsen udgør den daglige ledelse af CIP Fonden.

Charlotte B. Jepsen

Ledende partner

Charlotte har ledelseserfaring fra både direktioner og bestyrelser, senest som adm. direktør for FSR – danske revisorer.

Charlotte har arbejdet med de store samfundsdagsordener i krydsfeltet mellem det politiske og kommercielle med fokus på relationsopbygning, dialog og resultater. Samtidig har hun erfaring fra det politiske system fra Christiansborg og Slotsholmen.

Charlotte har arbejdet bredt med bæredygtighedsdagsordenen med fokus på klima og NetZero, regulering, rapportering og verificering af ESG-data.

Charlotte er CIP fondens ledende parter og kan træffes på

Helle Osmer Clausen

Program Director

Helle har omfattende erfaring med analyser og koncept- og politikudvikling fra centraladministrationen med chefansvar for bl.a. samfundsøkonomi, digitalisering og grøn omstilling og for en række offentlig-private samarbejder, eksempelvis Klimapartnerskaberne.

Med en makroøkonomisk tilgang har Helle fokus på strukturelle ændringer og hvor rammevilkår og brug af ny teknologi understøtter samfundsudviklingen og herunder klimadagsordenen.

Løsninger findes i en bred samarbejdsflade på tværs af aktører, og i CIP Fonden arbejder Helle bl.a. med CO2-lagring i landbruget og fremtidens energiformer. Hun træffes på

Niklas Praefke

Senior Project Manager and Chief Analyst

Niklas har en fortid som cheføkonom i en faglig organisation og på Christiansborg, hvor han blandt andet havde chefansvaret for organisationens klima-, vækst- og beskæftigelsespolitiske områder.

Niklas har stor erfaring med samfundsøkonomiske analyser, kommunikation og politikudvikling.

I CIP Fonden arbejder Niklas bl.a. med data og digitalisering og kan træffes på

Lukas Ramsøe

Project Manager

Lukas har med en fortid på Christiansborg en bred politisk indsigt og erfaring med interessenthåndtering, forhandling, politikudvikling, kommunikation og ledelse.

Med fokus på interessentinddragelse og positionering har Lukas arbejdet intensivt med en bred række af problemstillinger indenfor bl.a. klima- energi- og forsyningspolitikken.

I CIP Fonden arbejder Lukas bl.a. med fremtidens energiinfrastruktur og kan træffes på

Casper Øhlers

Analyst og Executive Assistant

Casper har studeret International Business and Politics ved Copenhagen Business School og har arbejdserfaring fra den finansielle sektor samt politisk og organisatiorisk erfaring fra interesse- og partipolitik.

I CIP Fonden arbejder Casper som Executive Assistant for fondens bestyrelsesformand, Torben Möger Pedersen, hvor han har ansvaret for alle Torbens bestyrelsesposter. Derudover understøtter Casper CIP Fondens forskellige projekter gennem analyser, dataunderstøttelse og rapportskivning. Casper har desuden ansvaret for CIP Fondens Youth Advisory Board.

Han kan træffes på .

Cathrine Skjøtt

Analyst

Cathrine studerer Økonomi ved Københavns Universitet.

I CIP Fonden arbejder Cathrine med at understøtte udviklingen af de næste store samfundsprojekter indenfor klimamæssig og bæredygtig udvikling. Hun bidrager med projektudvikling, analyser, dataunderstøttelse og præsentationer af Fondens projekter. Dertil kommer udarbejdelse af artikler til Fondens nyhedsbrev og vedligeholdelse af medlemssystemet. Cathrine kan kontaktes på .

Astrid Schou

Analyst

Astrid studerer International Business & Politics ved Copenhagen Business School.

I CIP Fonden arbejder Astrid bl.a. med projektudvikling, analyser, dataunderstøttelse og præsentationer af fondens projekter. Dertil kommer udarbejdelse af artikler til Fondens nyhedsbrev og vedligeholdelse af medlemssystemet. Hun kan kontaktes på .