Organisering

CIP Fonden er stiftet af seniorpartnerne i Copenhagen Infrastructure Partners. Stifterne har garanteret fondens økonomiske sikkerhed i en periode på seks år, så de projekter, der bliver igangsat i CIP Fonden, kan gennemføres.

I CIP Fonden er vi uafhængige af politiske og kommercielle interesser.

CIP Fondens bestyrelse

CIP Fonden ledes af en bestyrelse, hvor et flertal består af uafhængige, anerkendte personer. Aktuelt består bestyrelsen af Torben Möger Pedersen (formand), Anders Eldrup, Anne Arhnung, Eva Berneke samt Christina Grumstrup Sørensen og Jakob Baruël fra Copenhagen Infrastructure Partners (CIP).

Torben Möger Pedersen

Formand

Anders Eldrup

Uafhængigt bestyrelsesmedlem

Anne Arhnung

Uafhængigt bestyrelsesmedlem

Eva Berneke

Uafhængigt bestyrelsesmedlem

Christina Grumstrup Sørensen

Copenhagen Infrastructure Partners

Jakob Barüel

Copenhagen Infrastructure Partners

Det er den siddende bestyrelses opgave at beslutte, hvilke projekter, der igangsættes og hvordan de finansieres. Samtidig er det bestyrelsens ansvar at sikre, at CIP Fondens uafhængighed af politiske og kommercielle interesser efterleves i alle henseender.

Sekretariat

Sekretariatet står for den daglige ledelse af CIP Fonden og for fremdriften i fondens arbejde. Ledende partner, Charlotte B. Jepsen udgør den daglige ledelse af CIP Fonden.

Sekretariatet består af to Senior Project Managers og en senior fellow:

Gorm Boe Petersen, Senior Project Manager, , tlf. 41199163
Helle Osmer Clausen, Senior Project Manager, , tlf. 51772429
Helga Grønnegaard, Project Manager, , tlf.

Charlotte B. Jepsen

Ledende partner

Charlotte har ledelseserfaring fra både direktioner og bestyrelser, senest som adm. direktør for FSR – danske revisorer.

Charlotte har arbejdet med de store samfundsdagsordener i krydsfeltet mellem det politiske og kommercielle med fokus på relationsopbygning, dialog og resultater. Samtidig har hun erfaring fra det politiske system fra Christiansborg og Slotsholmen.

Charlotte har arbejdet bredt med bæredygtighedsdagsordenen med fokus på klima og NetZero, regulering, rapportering og verificering af ESG-data.

Charlotte er CIP fondens ledende parter og kan træffes på

Gorm Boe Petersen

Senior Project Manager

Gorm har arbejdet i krydsfeltet mellem politik, administration og erhvervsliv i over 20 år.

Med fokus på interessevaretagelse, relationsopbygning, PR, PA og kommerciel udvikling. Gorm har erfaring fra såvel Slotsholmen samt flere interesseorganisationer. Og om lovgivningsprocesser på såvel det nationale som det europæiske niveau.

Gorm har bred ledelseserfaring fra interesseorganisationsverdenen og har arbejdet med flere centrale politiske dagsordener, herunder bl.a. bæredygtighedsdagsorden, rapportering og verificering af ESG-data. Ligeledes har Gorm stor erfaring og viden om kapitalforhold og den finansielle sektor, herunder specielt om kapitalfonde, venturefonde og vækstfinansiering til Danmarks virksomheder.

Gorm arbejder i CIP Fonden bl.a. med den fremtidige energiinfrastruktur og træffes på

Helga Grønnegaard

Project Manager

Helgas erfaringer spænder fra national politik- og strategiudvikling til udvikling og gennemførelse af komplekse, lokale arealprojekter.

Helga har mere end 20 års erfaring fra Miljøministeriet og fra filantropisk fondsarbejde. I krydsfeltet mellem land- og fødevareproduktion, vedvarende energianlæg, biodiversitet og miljø har Helga erfaring med afprøvning og udvikling af nye paradigmer for synergiskabende sektorsamarbejde om opfyldelsen af mange samtidige samfundsmål i Danmarks sparsomme arealer – med afsæt i internationalt anerkendt og tværforskningsfaglig metodeudvikling.

Desuden har Helga erfaring med involvering af stakeholders og facilitering af langvarige, missionsdrevne samarbejder på tværs af interesseorganisationerne, myndigheder, erhverv, forskningsinstitutioner og civilsamfund.

I CIP Fonden arbejder Helga bl.a. med fondens nyhedsbreve og medlemspleje samt udvikling af klimaprojekter inden for landbrug og fødevarer og træffes på

Helle Osmer Clausen

Senior Project Manager

Helle har omfattende erfaring med analyser og koncept- og politikudvikling fra centraladministrationen med chefansvar for bl.a. samfundsøkonomi, digitalisering og grøn omstilling og for en række offentlig-private samarbejder, eksempelvis Klimapartnerskaberne.

Med en makroøkonomisk tilgang har Helle fokus på strukturelle ændringer og hvor rammevilkår og brug af ny teknologi understøtter samfundsudviklingen og herunder klimadagsordenen.

Løsninger findes i en bred samarbejdsflade på tværs af aktører, og i CIP Fonden arbejder Helle bl.a. med CO2-lagring i landbruget og fremtidens energiformer. Hun træffes på