Vores tilgang

Det er vores ambition i CIP Fonden at udnytte potentialet i offentlige-private partnerskaber til at realisere langsigtede samfundsprojekter, der ellers kan være vanskelige at løfte, fordi det politiske fokus traditionelt er rettet mod kortsigtede udfordringer og deres løsninger. Vi ser partnerskaberne som redskab til at bringe den samlede viden om data og digitalisering, energi og infrastruktur, grøn teknologi og ansvarlig fødevareproduktion i spil for at skabe løsninger, der sikrer, at næste generation oplever et velstillet og bæredygtigt samfund.

Vi etablerer partnerskaber med erhvervslivet, ministerier, regeringen, universiteter og andre relevante aktører. Partnerskaberne udgør fundamentet for de projekter, vi udvikler og implementerer i CIP Fonden.

Vores projekter udvikles primært inden for tre projektkategorier

1. Landbrug og fødevarer

2. Digital infrastruktur

3. Grøn infrastruktur og sammenhængskraft frem mod 2050

Woman on subway station escalator in Copenhagen, Denmark.

Fælles for de projekter, vi udvikler i CIP Fonden er, at de:

  • Understøtter omstillingen til et CO2-neutralt Danmark
  • Bidrager med værdi til det danske samfund
  • Skaber eksportpotentiale for Danmark
  • Supporterer langsigtede bæredygtige løsninger for kommende generationer

Projekterne organiseres i fem faser med løbende ekstern involvering:

Præanalyse

Caseselektion

Analyser

Handlingsplan

Implementering

Vi skal have reduceret klimaaftrykket og skabt en mere bæredygtig landbrugsproduktion. CIP Fondens perspektiv og fokus på faglighed, realisme og at tingene rent faktisk skal blive til noge, afspejler ånden i landbrugets virksomheder. Derfor ser jeg frem til et frugtbart samarbejde med CIP Fonden om at udvikle dansk landbrug yderligere.

Kristian Hundebøll
DLG

Inspiration fra verdens første energi-ø i Nordsøen

Vores tilgang til udvikling og igangsætning af investeringsprojekter i CIP Fonden er inspireret af strukturen i udviklingen af VindØ – verdens første energi-ø i Nordsøen.

Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) udviklede ideen og var katalysator i den politiske proces. I CIP Fonden arbejder vi med det samme developer-approach i vores projekter – vi analyserer, konceptualiserer og showcaser, hvordan et projekt kan blive til virkelighed – det hele i dialog med relevante intressenter.

Dune and coast panorama