Vores projekt:
Et bæredygtigt Danmark

I CIP Fonden udtænker og implementerer vi langsigtede projekter, der understøtter transformationen af det danske samfund i en mere bæredygtig retning. Vi er en uafhængig og almennyttig forening, der leverer konkrete og implementerbare løsninger for en langsigtet omstilling af det danske samfund.

Vores mål er at sikre, at næste generation oplever et bæredygtigt Danmark, der er bedre stillet med en 100% grøn landbrugs- og fødevaresektor, med intelligente digitale løsninger i den offentlige sektor og med en fremtidssikret infrastruktur og et samfund med sammenhængskraft. Vi kalder os selv en handletank.

Se CIP Fondens explainer-video om biokul her:

Ny handlingsplan fra CIP Fonden slår fast, at biokul er et potent klimavirkemiddel, der stabilt kan fange og lagre CO2 fra landbruget i flere hundrede år. Nye analyser understreger tilmed, at brugen af biokul kan skaleres hurtigt og billigere end andre CO2-lagringsformer.

Om CIP Fonden

Vi vil bringe Danmark hurtigere i mål med den grønne omstilling.

Derfor har vi etableret CIP Fonden. CIP Fonden er en almennyttig forening, der er sat i verden for at omsætte vores ekspertise og globale erfaring med udvikling og implementering af grøn omstilling i stor skala til konkrete strategier og handlingsplaner for Danmarks transition.

Vores fokus er at pege på områder i vores samfund, hvor det er nødvendigt at ruste Danmark til at imødekomme de udfordringer, vi ser ind i de næste 25 til 30 år. Både hvad angår klimaudfordringer, disruptive teknologier, forsyningssikkerhed og pres på vores velfærdssamfund.

Nyheder

Billig og effektiv CO2-lagringsmetode kan booste landbrugets grønne omstilling her og nu
Data har kun værdi, når de bliver brugt
Store potentialer for CO2-lagring med biokul

Tilmeld nyhedsbrev

Vores tilgang

I CIP Fonden vil vi bringe virksomheder og organisationer sammen om projekter og investeringer, der ruster Danmark. Vi etablerer partnerskaber med erhvervslivet, ministerier, regeringen, universiteter og andre relevante aktører. Partnerskaberne udgør fundamentet for de projekter, vi udvikler og implementerer.

Projekter

I CIP Fonden udvikler og leverer vi konkrete projektforslag til bæredygtige løsninger på grundlæggende, strukturelle samfundsudfordringer inden for landbrug/fødevarer, digitalisering og infrastruktur.

Fælles for de projekter, vi udvikler i CIP Fonden er, at de tager afsæt i vores styrkepositioner i Danmark og har et reduktionspotentiale for det danske samfund. Vores ambition er at udvikle og igangsætte bæredygtige samfundsprojekter, der kan give Danmark en teknologisk førerposition og styrke eksportpotentialet.

Organisering

CIP Fonden er stiftet af seniorpartnerne i Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) og etableret som en almennyttig forening, der fungerer uafhængigt af politiske- og kommercielle interesser. Fonden ledes af en uafhængig bestyrelse med 6 medlemmer og med CEO i PensionDanmark, Torben Möger Pedersen som formand.

Den daglige ledelse af fondens aktiviteter varetages af ledende partner, Charlotte Jepsen.

Medlemmer

Foreningens medlemmer er virksomheder, organisationer og personer med interesse i at bidrage til den langsigtede transformation af det danske samfund.

Vi tilbyder medlemmerne at få indflydelse på og deltage i de projekter, fonden udvikler og igangsætter.

pensiondanmark-logo-png
1200px-Vestas
MoalemWeitemeyerBendtsen

Bæredygtighed

Et bæredygtigt Danmark. I CIP Fonden arbejder vi med projekter, der går på tværs af de sytten verdensmål og fonden forpligter sig til at udvikle projekter, der understøtter verdensmålene.