Ny handletank vil sætte Danmark i front med transformative samfundsprojekter 

Screenshot_2022-02-11_at_11_27_09

Pressemeddelelse:

English version here

CIP Fonden – en ny, fuldt finansieret og uafhængig handletank – har set dagens lys. Handletanken vil komme med løsninger på samfundsudfordringer, som ellers ikke vil blive løftet, eller hvor det har lange udsigter. Kriterierne for at tage en problemstilling op er, at der skal være et NetZero-perspektiv, at løsningerne gavner Danmark og har et eksportpotentiale, og at der er tale om problemstillinger, som rækker flere generationer frem. Midlerne til CIP Fonden kommer fra Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) og en kreds af samarbejdspartnere. Fonden er med en stærk ekstern bestyrelse uafhængig af særinteresser. De første projekter har afsæt i klima- og energikrisen og en potentiel fødevarekrise affødt af klimaudfordringerne, den globale befolkningstilvækst og ikke mindst krigen i Ukraine.

Skiftet fra det nuværende fossilt baserede samfund til et fossilfrit vil kræve store forandringer, og mange af forandringerne vil være gennemgribende for store dele af samfundet. Samtidig står vi foran påtrængende udfordringer på en række andre områder, som også kræver, at vi handler for at ruste Danmark bedst muligt til fremtiden. Det gælder ikke mindst de afledte konsekvenser af krigen i Ukraine, som oveni klimakrisen har skabt en alvorlig energi- og forsyningskrise og en potentiel fødevare- og flygtningekrise. 

Det er i det lys, CIP Fonden er grundlagt med det formål at levere konkrete implementerbare løsninger på samfundsudfordringen. CIP Fonden er en handletank, som ikke alene udpeger og analysere problemfelter, men som også udtænker og designer løsninger. De første projekter, Handletanken igangsætter, har sit afsæt i klimakrisen, den potentielle fødevarekrise og den nuværende energikrise. Formand for bestyrelsen, Torben Möger Pedersen, administrerende direktør i PensionDanmark, udtaler i den forbindelse:

”Handletanken vil foreslå løsninger på nogle af samfundets store problemer. Vi kan se, at der er en række langsigtede transformative samfundsprojekter, som det politiske system har svært ved at samle op, og hvor  Handletanken kan gøre en forskel. Vi har givet os selv den opgave, at vi vil udtænke konkrete fagligt forankrede løsninger, som  det politiske system kan tage videre. På samme måde, som grundlaget for de danske energiøer blev til.

I første omgang har vi fokus på at give konkrete bud på løsninger, der giver svar på de udfordringer og muligheder, som klimakrisen og den aktuelle energi-, forsynings- og fødevarekrise giver for Danmark og verden. Men vi er også optagede af, hvordan vi kan digitalisere offentlige og private produktions- og serviceleverandører og af behovet for massive investeringer i bæredygtig infrastruktur i Danmark og den systemeksport, der ligger heri”.

Et ønske om et rigere og mere bæredygtigt Danmark

Pengene til at finansiere Handletanken i foreløbigt 6 år er en donation fra CIP og bidrag fra en kreds af medlemsvirksomheder. 

CIP Fonden er etableret som en almennyttig forening og er uafhængig af særinteresser. Partnerne i CIP har ønsket et fokus på langsigtede næste-generations-projekter med et NetZero-perspektiv og potentialet til nye danske eksporteventyr, som vi er lykkedes med inden for vindmølle-industrien.

Seniorpartner i CIP og medlem af CIP Fondens bestyrelse, Christina Grumstrup Sørensen, udtaler: 

”Jeg håber og tror, at Danmark og danskerne vil tage godt imod Handletanken. Vores ønske har været at skabe en uafhængig og stærk samfundssnedker – der har et skarpt fokus på konkrete bæredygtige løsninger, der udvikler Danmark og gør landet rigere”. 

Christina Grumstrup Sørensen ser mange områder, hvor Handletanken kan operere. Hele energi og forsyningsområdet kalder på konkrete løsninger, så vi ikke overlader udviklingen af nye ideer til aktører i andre lande, men en højproduktiv og klimaneutral fødevareproduktion kalder også på handling, fortsætter Christina Grumstrup Sørensen: 

”Fremtidens fødevarer bliver et af fokusområderne for Handletanken i de kommende år. I år 2100 skal verden brødføde en befolkning, der er 40 pct. større end i dag. Samtidig skal vi reducere CO2-udledningen fra fødevareproduktionen til noget, der er tæt på nul. 

Det er en kæmpe udfordring, men det rummer samtidig en enorm forretningsmulighed, hvis dansk landbrug kan udvikles til fortsat at være frontløber på både klimaeffektivitet og produktivitet – for det er der, dansk landbrug står i dag.” 

Handletanken arbejder transparent og samarbejder bredt med alle interessenter

Udgangspunkt er, at arbejdet skal skabe værdi for Danmark. Der er fire kriterier, når fonden prioriterer ressourcerne. Det klimaneutrale samfund, den danske forankring, et stort eksportpotentiale og sidst men ikke mindst – ønsket om et overdrage et bæredygtigt samfund til næste generation. 

Handletanken vil i første omgang arbejde inden for tre projekttemaer: Landbrug og fødevarer, data og digitalisering samt forsyning og infrastruktur.

Daglig leder af fonden, ledende partner, Charlotte Jepsen udtaler i den forbindelse: 

”Vi vil arbejde tæt sammen med virksomheder, eksperter, embedsværket og det politiske system om vores løsninger. Det handler både om at kvalitetssikre vores arbejde og få afdækket alle aspekter af de problemstllinger, vi arbejder med, og sikre at interessenterne bliver hørt.

Derfor vil vi invitere til åben dialog om de projekter, vi igangsætter. Vi ønsker at blive set som en saglig og seriøs samarbejdspartner, der kan give ny inspiration til den måde, vi kan udvikle konkrete implementerbare løsninger på væsentlige samfundsudfordringer”, slutter Charlotte Jepsen. 

Yderligere information:

Bestyrelsesformand i Handletanken CIP Fonden, Torben Möger Pedersen: Tlf: 2016 4585

Ledende partner i Handletanken CIP Fonden, Charlotte Jepsen: Tlf: 4193 3198

Fakta om CIP Fonden

CIP Fonden er en almennyttig forening etableret af Copenhagen Infrastructure Partners. 

CIP Fonden har til formål at levere analyser, indsigter og konkrete løsninger på strukturelle udfordringer i det danske samfund.

Copenhagen Infrastructure Partners har forpligtet sig på at donere 10 mio. DKK hvert år i 6 år til finansiering af fondens virksomhed. Fonden har desuden et antal støtter og medlemmer blandt danske virksomheder, organisationer og universiteter, som bidrager til fondens arbejde.

Fonden er uafhængig af CIP og etableret med en separat og uafhængig organisation og bestyrelse.

CIP Fonden ledes af bestyrelsen. Der er til fondens projekter tilknyttet en række advisors, der bistår sekretariatet og bestyrelsen i projekterne. 

Bestyrelsesmedlemmer i CIP Fonden er:

  • Torben Möger Pedersen, CEO i PensionDanmark (formand)
  • Jakob Baruël Poulsen, Managing Partner, Copenhagen Infrastructure Partners
  • Christina Grumstrup Sørensen, Senior Partner, Copenhagen Infrastructure Partners
  • Anders Eldrup, professionelt bestyrelsesmedlem, tidligere administrerende direktør i DONG og forhenværende departementschef i Finansministeriet.
  • Eva Berneke, CEO, Eutelsat
  • Anne Lawaetz Arhnung, tidl. administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer