Organisation

The CIP Foundation is founded by the seniorpartners in Copenhagen Infrastructure Partners. The founders have guaranteed the financial security of the foundation for a period of six years, so that the projects initiated by the CIP Foundation can be carried out.

The CIP Foundation works independently of political and commercial interests.

The Board of the CIP Foundation

The CIP Foundation is led by a board where a majority consists of independent, recognised individuals. The Board consists of Torben Möger Pedersen (chairman), Anders Eldrup, Anne Arhnung, Eva Berneke as well as Christina Grumstrup Sørensen and Jakob Baruël from Copenhagen Infrastructure Partners (CIP).

Torben Möger Pedersen

Formand

Anders Eldrup

Uafhængigt bestyrelsesmedlem

Anne Arhnung

Uafhængigt bestyrelsesmedlem

Eva Berneke

Uafhængigt bestyrelsesmedlem

Christina Grumstrup Sørensen

Copenhagen Infrastructure Partners

Jakob Barüel

Copenhagen Infrastructure Partners

Charlotte B. Jepsen

Ledende partner

Charlotte har ledelseserfaring fra både direktioner og bestyrelser, senest som adm. direktør for FSR – danske revisorer.

Charlotte har arbejdet med de store samfundsdagsordener i krydsfeltet mellem det politiske og kommercielle med fokus på relationsopbygning, dialog og resultater. Samtidig har hun erfaring fra det politiske system fra Christiansborg og Slotsholmen.

Charlotte har arbejdet bredt med bæredygtighedsdagsordenen med fokus på klima og NetZero, regulering, rapportering og verificering af ESG-data.

Charlotte er CIP fondens ledende parter og kan træffes på

Helga Grønnegaard

Project Manager

Helgas erfaringer spænder fra national politik- og strategiudvikling til udvikling og gennemførelse af komplekse, lokale arealprojekter.

Helga har mere end 20 års erfaring fra Miljøministeriet og fra filantropisk fondsarbejde. I krydsfeltet mellem land- og fødevareproduktion, vedvarende energianlæg, biodiversitet og miljø har Helga erfaring med afprøvning og udvikling af nye paradigmer for synergiskabende sektorsamarbejde om opfyldelsen af mange samtidige samfundsmål i Danmarks sparsomme arealer – med afsæt i internationalt anerkendt og tværforskningsfaglig metodeudvikling.

I CIP Fonden arbejder Helga bl.a. med fondens nyhedsbreve og medlemspleje samt udvikling af klimaprojekter inden for landbrug og fødevarer og træffes på

Helle Osmer Clausen

Program Director

Helle har omfattende erfaring med analyser og koncept- og politikudvikling fra centraladministrationen med chefansvar for bl.a. samfundsøkonomi, digitalisering og grøn omstilling og for en række offentlig-private samarbejder, eksempelvis Klimapartnerskaberne.

Med en makroøkonomisk tilgang har Helle fokus på strukturelle ændringer og hvor rammevilkår og brug af ny teknologi understøtter samfundsudviklingen og herunder klimadagsordenen.

Løsninger findes i en bred samarbejdsflade på tværs af aktører, og i CIP Fonden arbejder Helle bl.a. med CO2-lagring i landbruget og fremtidens energiformer. Hun træffes på

Lukas Ramsøe

Project Manager

Lukas har med en fortid på Christiansborg en bred politisk indsigt og erfaring med interessenthåndtering, forhandling, politikudvikling, kommunikation og ledelse.

Med fokus på interessentinddragelse og positionering har Lukas arbejdet intensivt med en bred række af problemstillinger indenfor bl.a. klima- energi- og forsyningspolitikken.

I CIP Fonden arbejder Lukas bl.a. med fremtidens energiinfrastruktur og kan træffes på

The Board decides which projects the foundation initiates and how they will be financed. Furthermore, it is the Board's responsibility to secure the CIP Foundation's independence of political and commercial interest at all times.

Foundation office

The foundation office is responsible for steering the foundation's projects forward. Managing partner, Charlotte B. Jepsen, makes up the daily operations of the CIP Foundation.

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.