Ny rapport: Analyse af mulighederne for at forretningsgøre CO2-lagring i biokul med klimakreditter

Forside, biokul

Folketinget har med Landbrugsaftalen fra 2021 besluttet, at pyrolyse og produktion af biokul skal være et centralt virkemiddel til reduktion af landbrugets udledninger af klimagasser. En rapport udarbejde af SEGES Innovation for CIP Fonden beskriver, hvordan klimakreditter kan bidrage til at gøre lagring af CO2 i biokul forretningsmæssigt bæredygtigt.

Hovedkonklusionen er, at klimakreditter er en hensigtsmæssig måde at finansiere og gøre produktion af biokul rentabelt. Der er videnskabelig konsensus om, at biokul lagrer CO2 effektivt og langvarigt, og dokumenterede langvarige klimaeffekter er en afgørende forudsætning for at etablere et velfungerende klimakreditmarked.

Læs rapporten her: Analyse af mulighederne for at forretningsgøre CO2 lagring i biokul

I starten af januar udgiver CIP Fonden sin hovedrapport om forretningsgørelsen af CO2-lagring i biokul. Hovedrapporten vil være at finde her på hjemmesiden.