Ny rapport fra CIP Fonden: Sådan udrulles en dansk brintinfrastruktur til gavn for Danmark, dansk økonomi og grøn omstilling af Europa

Forside, Roadmap for dansk brintinfrastruktur til fremtiden

Med en ny udrulningsplan for et integreret brintnetværk anviser CIP Fonden nu vejen for, hvordan brint kan blive en af Danmarks største eksportvarer til en værdi af 100 mia. kroner om året.

Læs hele rapporten her.

Danmark står i en unik position for at bistå især Nordeuropa med at nedbringe CO2-udledningerne fra den tunge industri, transporten og landbruget de næste årtier. Produktionen af grøn brint og de såkaldte Power-to-X-brændsler bliver afgørende og har potentiale til at reducere de globale CO2-emissioner med 1/5 i 2050.

Derfor fremlægger CIP Fonden nu en udrulningsplan for en integreret brintinfrastruktur i Danmark med udlandsforbindelser til relevante aftagermarkeder. Skal Danmark bevare den grønne førertrøje, kræver det handling nu, lyder konklusionen fra CIP Fonden.

”Klimaet kan ikke vente længere, og det er vores generations valg, om Danmark stadig forbliver det grønne foregangsland, vi i årevis har brystet os af at være. Brint kommer til at spille en nøglerolle i Europas grønne omstilling, og i Danmark har vi exceptionelt gode forudsætninger for at producere grøn brint i Nordsøen og Østersøen til konkurrencedygtige priser. Den brint vil vores nabolande stå i kø for at aftage, så med den rette infrastruktur står vi med et grønt eksporteventyr i størrelsesordenen 100 mia. kr. om året. Det vil give et vigtigt bidrag til at finansiere fremtidens velfærdssamfund. Derfor er det CIP Fondens klare anbefaling, at vi hurtigst muligt får vedtaget de konkrete rørforbindelser og nødvendige rammevilkår,” siger Anders Eldrup, bestyrelsesmedlem i CIP Fonden.

Danmarkshistoriens største anlægsprojekt

CIP Fonden lægger op til en infrastruktur baseret på tre ben, der tilsammen sikrer en stabil produktion og energiforsyning: Nordsøen, Energiø Bornholm samt den jyske backbone. Alene i Nordsøen er potentialet for vedvarende energi så stort, at CIP Fonden anbefaler at etablere to dedikerede brintøer, der, sammen med den statsligt besluttede energiø, kan stå for 65 procent af Danmarks samlede brintproduktion.

Den danske produktion af brint vil allerede i 2030 overstige det indenlandske forbrug, og her vil en etableret brintinfrastruktur i Jylland kunne bidrage med en energieksport på op mod 10 mia. kr. om året. Derfor spiller infrastrukturens kobling til udlandet ifølge CIP Fonden en nøglerolle i udbygningen.

”Udbygningen af Danmarks brintinfrastruktur er et enormt projekt, og det er afgørende, at den kobles til andre lande, der kan aftage vores brint. Med vores udrulningsplan vil der være tale om Danmarkshistoriens største anlægsprojekt, og det er vigtigt, at dimensioneringen fra start kan rumme de fremtidige behov – ikke mindst af hensyn til eksportmulighederne. Det kræver fleksible rammer i starten, og så er der brug for, at staten påtager sig en del af den risiko, der er ved at investere i kollektiv brintinfrastrukturudbygning med lang tilbagebetalingstid,” siger Charlotte B. Jepsen, ledende partner i CIP Fonden.

Omkostningerne for en fuld udbygning af en sammenhængende brintinfrastruktur vil ligge i omegnen af 130 mia. kroner over de næste 15-20 år.

CIP Fondens anbefalinger til udrulningen af en dansk brintinfrastruktur:

  1. Danmark skal satse på brintmarkedet nu og investere i en sammenhængende brintinfrastruktur
  2. Udbygningen skal fokusere på udlandsforbindelser og offshore-forbindelser, da størstedelen af vores eksport vil komme fra Nordsøen og Østersøen
  3. Den nye brintinfrastruktur skal bygges og dimensioneres til fremtidens behov
  4. Etableringen kræver fleksible rammer i starten og understøttende vilkår fra staten, som påtager sig en del af risikoen
  5. Brintinfrastrukturen skal udbygges i etaper, der kan stå alene og ikke er afhængige af fremtidige beslutninger
  6. Der skal træffes beslutninger om kommende forbindelser og tilrettelægges godkendelsesprocesser nu, så der ikke spildes tid på unødig sagsbehandling

CIP Fondens udrulningsplan for en brintinfrastruktur i Danmark er blevet til på baggrund af et omfattende fagligt analysearbejde og kortlægning af den nødvendige regulering. Planen anviser omkostninger og etaper for en konkret implementering, så udbygningen af den fornødne brintinfrastruktur i det danske energisystem sker omkostningseffektivt og kommer hele samfundet til gavn.

Yderligere kommentarer fås ved henvendelse til CIP Fondens ledende partner, Charlotte Jepsen (4193 3198, ).

Læs hele rapporten her.