Studentermedhjælper til CIP Fonden 

Aerial shot of train running through forest in Copenhagen, Denmark.  Aerial view shot with drone.

Vi søger en fagligt dygtig og engageret samfundsvidenskabelig studerende, som vil understøtte udviklingen af de næste store samfundsprojekter for klimamæssig og bæredygtig omstilling i regi af CIP Fonden. Fra forslag til fremtidens energiinfrastruktur til styrket CO2-lagring i landbruget ved brug af nye teknologier.

CIP Fonden er en almennyttig handletank etableret af Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) og arbejder for at skabe de nødvendige forandringer, der kan bane vejen for et CO2-neutralt samfund. CIP Fonden bygger bro mellem identifikation af samfundsudfordringer og de nødvendige, konkrete klimaløsninger med deltagelse af offentlige og private parter.

Om stillingen
Som studentermedhjælper hos CIP Fonden kommer du til at arbejde med projektudvikling, analyser, dataunderstøttelse og præsentationer af fondens projekter. Dertil kommer udarbejdelse af artikler til Fondens nyhedsbrev og vedligeholdelse af medlemssystemet. Aktuelt arbejdes der med projekter om placering af PtX-anlæg og infrastruktur i samspillet mellem forskellige energiformer og med brug af ny teknologi i landbruget til CO2-lagring, ligesom en række øvrige projekter er i pipeline.

Der vil også være opgaver af mere praktisk karakter i forhold til forberedelse af større events, bestyrelsesmøder, gå-hjem-møder, materiale til hjemmesiden mv. Du vil derfor få en varieret arbejdsdag i et tæt samarbejde med de øvrige medarbejdere i CIP Fondens sekretariat.

Om dig
Vi forventer, at du tager ansvar for dine opgaver med udgangspunkt i, at du har:

  • stor samfundsinteresse og en samfundsvidenskabelig baggrund (fx stud.polit, stud. oecon eller stud.scient.pol) med en stærk, faglig profil
  • en nysgerrig og analytisk tilgang til forskellige fagligheder og teknologier, der understøtter bæredygtighed
  • stærke færdigheder ift. visuelle præsentationer
  • kan holde overblikket, når der er flere bolde i luften

Om os
CIP Fonden har til opgave at finde og udvikle de næste store, langsigtede projekter, der understøtter Danmarks omstilling til et mere bæredygtigt samfund og er finansieret af Copenhagen Infrastructure Partners og fondens øvrige erhvervsmedlemmer.

Vores fokus er at pege på områder i vores samfund, hvor det er nødvendigt at ruste Danmark bedre til de udfordringer, vi ser ind i de næste 10 til 30 år – lige fra klimaudfordringer, disruptive teknologier, forsyningssikkerhed og pres på vores velfærdssamfund – og udvikle forslag til handlingsplaner og konkrete offentlige-private samarbejder om løsningerne.

Fondens sekretariat ledes af managing partner Charlotte Jepsen understøttet af et antal faglige projektledere, senior fellows mv. Du vil indgå i et lille, men agilt team med højt til loftet, brede samarbejdsflader og gode muligheder for at præge opgaver og indgå lige fra idéudviklingen omkring fondens projekter til de færdige leverancer.

Vi lægger vægt på, at du trives med tempo og høje, faglige krav, at du har et stort, personligt drive og kan levere kvalitet til tiden. Vi er samtidig optaget af, at du udvikler dig fagligt og personligt og understøtter dine muligheder for at kombinere arbejdet med opgaver på studiet og specialet, og giver relevant, faglig sparring.

Ansættelsesvilkår
Vi forventer en ugentlig arbejdstid på 15-20 timer i gennemsnit, idet der vil være perioder med stor arbejdsbelastning op mod større deadlines. Samtidig er vi fleksible i forhold til ferier og eksamensperioder.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte Senior Project Manager Helle Osmer Clausen på telefon 5177 2429 eller på e-mail

Frist for ansøgning inkl. CV og karakterdokumentation er mandag d. 12. december kl. 14 til . Forventet opstart efter afholdelse af vintersemestrets eksamener. Søg gerne tidligt, idet vi tager kandidater ind til samtale i takt med, at ansøgninger modtages.
Vi ser frem til at høre fra dig!