Studentermedhjælpere til CIP Fonden

Screenshot_2022-02-11_at_11_27_09

Vi søger to fagligt dygtige og engagerede samfundsvidenskabelige studerende, som vil understøtte udviklingen af de næste store samfundsprojekter for bæredygtig omstilling i regi af CIP Fonden. Fra opfølgning på kommende energiøer og PtX, til ny infrastruktur og styrket CO2-lagring i landbruget ved brug af nye teknologier. 

CIP Fonden bygger bro mellem identifikation af samfundsudfordringer og de nødvendige, konkrete projekter til løsning heraf med deltagelse af offentlige og private parter.

Om stillingerne

Som studentermedhjælper hos CIP Fonden kommer du til at arbejde med projektudvikling, dataunderstøttelse og præsentationer af fondens projekter. Aktuelt arbejdes der med projekter om placering af PtX-anlæg og infrastruktur i samspillet mellem forskellige energiformer og med brug af ny teknologi i landbruget til CO2-lagring, ligesom en række øvrige projekter er i vores pipeline. Alt sammen med det formål at Danmark skal være klimaneutralt og en stærk vækstøkonomi. Du vil indgå i fondens sekretariat, hvor der er højt til loftet, en bred samarbejdsflade og gode muligheder for at præge opgaverne lige fra idéudvikling til de færdige projektleverancer.

Der vil også være opgaver af mere praktisk karakter i forhold til forberedelse af større events, bestyrelsesmøder mv. Du vil derfor få en varieret arbejdsdag i et tæt samarbejde med de øvrige medarbejdere i CIP Fondens sekretariat.    

Om dig

Vi forventer, at du tager ansvar for dine opgaver med udgangspunkt i, at du har:

  • stor samfundsinteresse og en samfundsvidenskabelig baggrund (fx stud.polit, stud. oecon eller stud.scient.pol) med en stærk, faglig profil
  • en nysgerrig tilgang til forskellige fagligheder og teknologier, der understøtter bæredygtighed   
  • stærke færdigheder ift. visuelle præsentationer
  • kan holde overblikket, når der er flere bolde i luften

Om os

CIP Fonden er en nyetableret, almennyttig forening og handletank, som skal finde og udvikle de næste store, langsigtede projekter, der understøtter Danmarks omstilling til et mere bæredygtigt samfund.

Vores fokus er at pege på områder i vores samfund, hvor det er nødvendigt at ruste Danmark bedre til de udfordringer, vi ser ind i de næste 25 til 30 år – lige fra klimaudfordringer, disruptive teknologier, forsyningssikkerhed og pres på vores velfærdssamfund – og udvikle forslag til handlingsplaner og konkrete offentlige-private samarbejder om løsningerne.

CIP Fonden er finansieret af Copenhagen Infrastructure Partners og fondens øvrige erhvervsmedlemmer. Se mere om fondens opgaver, organisering og bestyrelse på www.cipfonden.dk

Fondens sekretariat ledes af partner Charlotte Jepsen understøttet af et antal faglige projektledere, senior fellows mv. Du vil indgå i et lille, men agilt team med højt til loftet, en bred samarbejdsflade og gode muligheder for at præge opgaver og indgå lige fra idéudviklingen omkring fondens projekter til de færdige leverancer.

Vi lægger vægt på, at du trives med et højt tempo, har et stort, personligt drive og kan levere kvalitet til tiden. Vi er samtidig optaget af, at du udvikler dig fagligt og personligt og understøtter dine muligheder for at kombinere arbejdet med opgaver på studiet og specialet, og giver relevant, faglig sparring.

Ansættelsesvilkår

Vi forventer en ugentlig arbejdstid på 15-20 timer i gennemsnit, idet der vil være perioder med stor arbejdsbelastning op mod større deadlines. Samtidig er vi fleksible i forhold til ferier og eksamensperioder.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte Senior Project Manager Helle Osmer Clausen på telefon 5177 2429, mail: , eller Senior Project Manager Gorm Boe Petersen på telefon 4119 9163, mail: .

Frist for ansøgning inkl. CV og karakterdokumentation er onsdag d. 11. maj kl. 14 til . Mulighed for opstart snarest muligt. Søg gerne tidligt, idet vi tager kandidater ind til samtale i takt med, at ansøgninger modtages.